• پایا افزار فلز

دپارتمان های شرکت پایا افزار فلز

فیلم های محافظ

politeknik ترکیه در ایران بواسطه شرکت فنی مهندسی پایا افزار فلز politeknik ترکیه با سابقه 30 ساله در زمینه تولید مواد شیمیایی آندایزینگ آلومینیوم و زیرسازی پودری ، راه اندازی خطوط آندایزینگ قدمی نو درارتقاء سطح کیفی و کمی تولیدات کشور ترکیه نموده است .شرکت پایا افزار فلز از سال 2007 میلادی فعالیت مشترک با شرکت politeknik را آغاز نمود .

اطلاعات بیشتر

دستگاه های صنعتی

politeknik ترکیه در ایران بواسطه شرکت فنی مهندسی پایا افزار فلز politeknik ترکیه با سابقه 30 ساله در زمینه تولید مواد شیمیایی آندایزینگ آلومینیوم و زیرسازی پودری ، راه اندازی خطوط آندایزینگ قدمی نو درارتقاء سطح کیفی و کمی تولیدات کشور ترکیه نموده است .شرکت پایا افزار فلز از سال 2007 میلادی فعالیت مشترک با شرکت politeknik را آغاز نمود .

اطلاعات بیشتر

مواد شیمایی

politeknik ترکیه در ایران بواسطه شرکت فنی مهندسی پایا افزار فلز politeknik ترکیه با سابقه 30 ساله در زمینه تولید مواد شیمیایی آندایزینگ آلومینیوم و زیرسازی پودری ، راه اندازی خطوط آندایزینگ قدمی نو درارتقاء سطح کیفی و کمی تولیدات کشور ترکیه نموده است .شرکت پایا افزار فلز از سال 2007 میلادی فعالیت مشترک با شرکت politeknik را آغاز نمود .

اطلاعات بیشتر

خدمات تخصصی

مشاوره ، طراحی ، اجرا خطوط آندایزینگ آلومینیوم

مشاوره ، طراحی ، اجرا زیر سازی پودری آلومینیوم

تامین ماشین آلات به صورت تحویل در تهران پس از کلیه تشریفات واردات

تامین قطعات و ملزومات

یز وان های خطوط آندایز توسط تیم فنی و آزمایشگاه مجهز

آموزش مسئولین خطوط تولید